החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור

שלום רב,

אני מקווה שאתם עוברים בבריאות ובביטחון את המגיפה, ומקווה כמוכם שתסתיים במהרה.

בניוזלטר זה, אני מביא בפניכם מידע אודות פעילות החברה שמטרתה לקדם את מניעת, חקר וטיפול בזיהומים המועברים במגע מיני. אני קורא לחברי החברה להתרשם מפעילותינו באתר החדש ולהצטרף לפעילויות השונות

זה המקום להודות למזכיר החברה ד"ר עופר דוידי, וחברי הועד המורחב של החברה: ד"ר אדם גבע, ד"ר גילת לבני, ד"ר איציק לוי, פרופ' זהר מור, ד"ר אדם גבע, ד"ר אורלי גולדשטיק, ד"ר ישראל צ'רולניקוב. פרופ' ביל פישר - יועץ, על פעילותם.


קריאה מהנה,

פרופ' יעקב בורנשטיין

יו"ר החברה

פרקים לצפיה באקדמיה לזיהומים

7 פרקים פורסמו באקדמיה לזיהומים מיסודה של החברה. לקראת המשך ההקלטות אנא שלחו הצעות לנושאים ולמומחים שיתראיינו באקדמיה.

הקמת אתר לחברה

לאחר שהתקבלה החלטת ועד להקים אתר לחברה, וסיום העבודה על הכנתו, עולה בשעה טובה האתר לאויר. הוא מכיל תכנים רבים: פרקי האקדמיה, תקצירים של פרסומים רפואיים חדשים, נייר העמדה ועוד. בהכנת האתר השתתף הצוות ממחלקת דיגיטל ומערכות מידע בהר"י. תודה מיוחדת לראומה מדינה עמית, ולחברות נותנות החסויות. אנחנו על המפה

נייר העמדה: "חינוך לבריאות מינית"

זהו תחום שהחברה מייחסת לו חשיבות רבה, לאור העליה בשיעור הזיהומים המועברים במגע מיני. יו"ר ועדת נייר העמדה היא ד"ר ד"ר גולדשטיק אורלי, וחברי הוועדה הם: ד"ר אולשטיין-פופס קרן, פרופ' אלקן מיק, פרופ' בורנשטיין יעקב, ד"ר גבע אדם, ד"ר דוידי עופר, ד"ר חזן ביביאנה, ד"ר לוי איציק, ד"ר מאור יסמין, פרופ' מור זהר, פרופ' פישר ביל וד"ר פרץ אבי. העבודה על נייר העמדה הסתיימה, הוא קיבל את אישור הוועד וחברי החברה והועבר למכון לאיכות ברפואה של הר"י, לעריכה משפטית ותאום עם איגודים נוספים.

נייר העמדה הוצג במועצה הלאומית לקידום בריאות, בראשות פרופ' דיאן לוין. ד"ר גולדשטיק, פרופ' בורנשטיין ופרופ' מור הסבירו את הסיבות להכנתו ופרטו את תוכנו. בדיון הובעה התעניינות רבה ותמיכה בנייר העמדה. 

גילוי דעת

פרסמנו גילוי דעת המתריע על השיעור הנמוך של ההתחסנות כנגד נגיף הפפילומה האנושי. הירידה בהתחסנות נגרמה עקב היעדרות הילדים מבתי הספר בזמן הסגרים בתקופת הקורונה. ועד החברה אישר את ההצעה לבחור כמטרת על, הגעה להתחסנות של 90% כנגד HPV, על פי היוזמה של ארגון הבריאות העולמי, שמטרתה למגר את סרטן צוואר הרחם. כיום אנחנו בישראל רחוקים מרמת התחסנות זו. גילוי הדעת של החברה הגיע למשרד הבריאות ואף לדיון בוועדת הבריאות של הכנסת, שאימצה את הקריאה להעלאת ההתחסנות כנגד HPV. לגילוי הדעת צירפנו את החברה לקולפוסקופיה

וובינר בשיתוף משרד הבריאות - האגף לאפידמיולוגיה, סיעוד בבריאות הציבור, המחלקה לאם וילד, ושירותי בריאות הציבור

במטרה לעדכן בחידושים בתחום החיסון נגד HPV, במיוחד לאחיות שעוסקות בבריאות הציבור ובחיסון בבתי-ספר 

וובינר לרופאי נשים, משפחה ואחיות של קופת חולים מאוחדת

עידכן בשיטת הסריקה החדשה ל-HPV ובהשפעת החיסון על מיגור סרטן הקשור ב-HPV.

ברכות לפרופ' בורנשטיין עם פרסום מחקר רב מרכזי

ברכות לפרופ' בורנשטיין עם פרסום מחקר רב מרכזי הכולל השוואה של שלוש שנים בין מתן שתי מנות ושלש מנות של החיסון התשע ערכי כנגד HPV. תקציר המאמר מובא באתר.

ברכות לפרופ' זהר מור לרגל פרסום המחקר

ברכות לפרופ' זהר מור לרגל פרסום המחקר בנושא השינוי בהתנהגות המינית של MSM עקב מגיפת הקורונה - סקר מקוון. תקציר המאמר מובא באתר.

שלחו אלינו תקצירי מאמרים

נשמח להביא לידיעת חברי החברה ולהעלות לאתר תקצירי מאמרים שפרסמו.

סרטון הסברה קצר על וירוס הפפילומה האנושי והחיסון שכנגדו

Three-Year Follow-up of 2-Dose Versus 3-Dose HPV Vaccine

מתקצר: ד"ר יאיר עדן

HHS Launches National Plan to Attack STI Epidemic

מתקצר: ד"ר יאיר עדן 

COVID-19 and the Changes in the Sexual Behavior of Men Who Have Sex With Men: Results of an Online Survey

מתקצר: ד"ר יאיר עדן

Sexually Transmitted Infections Among US Women and Men: Prevalence and Incidence Estimates, 2018

https://isssti.ima.org.il/ViewArticle.aspx?aId=2284