החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי
בעלי תפקידים
  • פרופ' יעקב בורנשטיין - יו"ר
  • ד"ר עופר דוידי - מזכיר

 

חברים (לפי א' ב'):

  • ד"ר אורלי גולדשטיק
  • ד"ר אדם גבע
  • ד"ר ביביאנה חזן
  • ד"ר גילת לבני
  • ד"ר יצחק לוי
  • פרופ' זהר מור
  • ד"ר ישראל צירולניקוב
  • יועץ: פרופ' ביל פישר