החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
COVID-19 and the Changes in the Sexual Behavior of Men Who Have Sex With Men: Results of an Online Survey

תוקצר ע"י ד"ר יאיר עדן

 

עורך: פרופ' יעקב בורנשטיין

 

לטקסט המלא

 

רקע: שמירה על ריחוק חברתי בעקבות התפרצות נגיף הקורונה (COVID-19) עלולה להשפיע על התנהגותם המינית של גברים המקיימים יחסי מין עם גברים (MSM). בתחילת חודש מרץ 2020 הטילה מדינת ישראל מגבלות על נסיעות והגבילה אינטראקציות חברתיות לבני משפחה גרעינית המתגוררים יחד. ההשפעות של מגבלות אלה על התנהגות מינית ובריאות נפשית של גברים המקיימים יחסי מין עם גברים אינן ידועות.

 

מטרה: להעריך התנהגויות מיניות ובריאות נפשית של גברים המקיימים יחסי מין עם גברים בישראל במהלך ריחוק חברתי ולהשוות התנהגויות מיניות לפני ובמהלך המגבלות עקב מגיפת הקורונה.

 

שיטות: הנתונים נאספו באמצעות שאלונים מבוססי-אינטרנט אנונימיים באפליקציה פופולרית בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים בין מרץ לאפריל 2020 בתקופת הריחוק החברתי.

 

המשתנה התלוי היה מין מזדמן, תוך הפרת המגבלות. משתנים בלתי תלויים היו מאפיינים דמוגרפיים, התנהגויות מיניות לפני ובמהלך מגבלות התרחקות חברתית ובריאות הנפש.

 תוצאות: מתוך 2,562 המשתתפים, 1,012 (39.5%) המשיכו לפגוש שותפי מין מזדמנים חדשים בתקופה זו. גיל צעיר, מצב משפחתי (רווק) ורמות גבוהות יותר של מצוקה נפשית ניבאו מעורבות גדולה יותר במין מזדמן בתקופת המגבלות והריחוק החברתי. המשיבים צמצמו את הסיכון המיני שלהם ובילו זמן רב יותר באפליקציות היכרויות מאשר בתקופה שקדמה לריחוק החברתי והגדילו צריכת תכנים פורנוגרפיים ואת השימושים המיניים השונים בטלפון נייד.

 

 השלכות קליניות: גברים המקיימים יחסי מין עם גברים הפחיתו את הסיכון ההתנהגותי במהלך הרחוק החברתי בגלל האיום של מגיפת הקורונה. יחסי מין מזדמנים במהלך התקופה נקשרו בתחושות שליליות של מצוקה נפשית. תגובה עתידית הולמת בהיבט של בריאות הציבור בגלים העתידיים של תחלואה בקורונה צריכה לאזן בין אמצעים מגבילים וריחוק חברתי לבין הנטל הנפשי והחברתי האפשרי של צעדים אלה.

 

 חוזקות ומגבלות: זהו המחקר הראשון בישראל ואחד הבודדים בעולם שבחן התנהגויות מיניות בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים במהלך תקופת הריחוק החברתי בזמן מגיפת הקורונה. המחקר כלל מדגם גדול יחסית, אך יש לפרש את הממצאים בזהירות, במיוחד מכיוון שהתנהגויות ונסיבות הקשורות לנגיף הקורונה עשויות להשתנות במהירות.

 

מסקנה: יש לראות את תחושות המצוקה השליליות עקב הריחוק החברתי כמחסום פוטנציאלי להידבקות בקרב אוכלוסיות חלשות, כגון גברים המקיימים יחסי מין עם גברים. תגובה עתידית לשמירה על בריאות הציבור צריכה למצוא איזון בין אמצעי הגבלה ובלימה לבין הנטל הנפשי, החברתי והכלכלי שלה.

 

 

Guy Shilo  1 , Zohar Mor. COVID-19 and the Changes in the Sexual Behavior of Men Who Have Sex With Men: Results of an Online Survey.  J Sex Med. 2020 Oct; 17(10):1827-1834.