החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
Sexually Transmitted Infections Among US Women and Men: Prevalence and Incidence Estimates, 2018

מתקצר: ד"ר יאיר עדן

עורך: פרופ' יעקב בורנשטיין

 

לטקסט המלא

 

רקע כללי:

האומדנים האחרונים לגבי שכיחות והיארעות של זיהומים שכיחים המועברים במגע מיני בארה"ב היו לשנת 2008.

 

בפרסום זה מספקים עורכי המאמר הערכות מעודכנות לשנת 2018 בשיטות חדשות.

שיעורי המקרים המדווחים של שלושת הגורמים השכיחים: כלמידיה, זיבה ועגבת עלו במהלך 2014–2018, יחד עם זאת, שיעורי המקרים מייצגים רק זיהומים שאובחנו ודווחו.

 

מאחר שרוב המחלות הזיהומיות המועברות במגע מיני אינן סימפטומטיות, אומדנים ושכיחות חשובים להבנת הנטל המלא וההשלכות של מחלות אלה.

 

בנוסף, חלו שינויים באפידמיולוגיה של מספר מחלות מין, שעלולים להשפיע על שכיחותן. בהתחשב בנתונים עדכניים יותר ושיטות הערכה משופרות, המחברים מספקים אומדנים של שכיחות והיארעות מחלות זיהומיות המועברות במגע מיני לשנת 2018.

 

אומדן משולב הוא קריטי למטרות מדיניות של בריאות הציבור באמצעות  המחשת חשיבותן של מחלות זיהומיות המועברות במגע מיני בארצות הברית.

 

שיטות:

המחברים העריכו את המספר הכולל של זיהומים שכיחות והיארעות בארה"ב ביחס לשמונה מחלות מין: כלמידיה, זיבה, טריכומוניאזיס, עגבת, הרפס באברי המין, נגיף הפפילומה האנושי (HPV), הפטיטיס B המועבר במגע מיני, ו- HIV המועבר במגע מיני.

 

אומדני שכיחות והיארעות מעודכנים לנפש עבור כל המחלות הזיהומיות המועברות במגע מיני הוכפלו באומדני אוכלוסיית התושבים המלאים לשנת 2018 כדי לחשב את מספר הזיהומים הנפוצים.

אומדנים ספציפיים למחלות זיהומיות המועברות במגע מיני שולבו ליצירת אומדנים של המספר הכולל של מחלות מין שכיחות והיארעות כוללת ולפי מין וקבוצת גיל.

תוצאות: בשנת 2018 היו 67.6 מיליון מקרים צפויים ו 26.2 מיליון דיווחים  בארה"ב  של מחלות המועברות במגע מיני.

 

כלמידיה, טריכומוניאזיס, הרפס באברי המין ו- HPV היוו 97.6% מכלל המקרים הצפויים ו- 93.1% מכלל מחלות ה- STI שאירעו.

 

מטופלים בגילאי 15-24 היוו  18.6% מיליון מכלל אלו שאצלם אובחנו הזיהומים הצפויים. עם זאת, הם היוו 45.5%  מיליון מכלל הזיהומים שאירעו בפועל.

 

מסקנות:

הנטל וההשלכות של מחלות זיהומיות המועברות במגע מיני בארה"ב הוא גבוה. כמעט מחצית ממחלות אלו אובחנו בקרב מטופלים בגילאי 15-24 בשנת 2018. המלצת המחברים היא שיש להתמקד בפלח אוכלוסייה זה במאמצי המניעה הלאומיים של מחלות זיהומיות המועברות במגע מיני.

 

Kreisel, Kristen M. PhD1; Spicknall, Ian H. PhD1; Gargano, Julia W. PhD2 Et al. Sexually Transmitted Infections Among US Women and Men. Prevalence and Incidence Estimates, 2018.Sexually Transmitted Diseases: January 23, 2021 - Volume Publish Ahead of Print - Issue - doi: 10.1097/OLQ.0000000000001355