החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
Three-Year Follow-up of 2-Dose Versus 3-Dose HPV Vaccine

מתקצר: ד"ר יאיר עדן

עורך: פרופ' יעקב בורנשטיין

לטקסט המלא

 

רקע ומטרות: התגובה החיסונית לאחר חיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי (HPV) המכיל תשעה זנים (9vHPV) בקרב בנות ובנים (בגילאי 9-14 שנים) שקיבלו 2 מנות (במועדים 0, 6 או 0, 12 חודשים) לא הייתה נחותה מקרב אלה שקיבלו 3 מנות (במועדים 0 , 2, 6 חודשים) בקרב נשים צעירות (בגילאי 16-26) 4 שבועות לאחר מתן החיסון האחרון. המחקר הנוכחי האריך את המעקב לשלש שנים.

שיטות: במחקר נכללו משתתפים מ -52 מרכזים רפואיים ב -15 מדינות. המשתתפים היו בנים ובנות  בריאים בגילאי 9 עד 14 שנים שלא היו פעילים מינית לפני ההרשמה ונשים צעירות בגילאי 16 עד 26 עם 4 שותפים מיניים לכל היותר, ללא היסטוריה של משטח צוואר רחם לא תקין או תוצאות בדיקה אחרת של צוואר הרחם שהייתה חריגה, אשר הסכימו להשתמש באמצעי מניעה יעיל במשך 7 חודשים. שלוש מאות ואחת בנות קיבלו 2 מנות חיסון ב 0 ו 6 חודשים , 151 בנות קיבלו 2 מנות חיסון ב 0 ו -12 חודשים, 301 בנות קיבלו 3 מנות חיסון ב 0, 2, ו 6 חודשים. שלוש מאות ואחד בנים קיבלו 2 מנות ב 0 ו 6 חודשים ו 150 בנים קיבלו 23 מנות חיסון ב 0 ו 12 חודשים. שלוש מאות וארבע עשרה נשים צעירות קיבלו 3 מנות של חיסון   9vHPVב 0, 2, 6 חודשים.

רמות הנוגדנים הממוצעות geometric mean titers (GMT)  נמדדו באמצעות  competitive Luminex immunoassay and immunoglobulin G-Luminex immunoassay

במשך 36 חודשים

תוצאות: שיעורי ה- GMT נגד HPV היו הגבוהים ביותר חודש אחד לאחר מתן החיסון האחרון נגד 9vHPV. רמת הנוגדנים ירדה בצורה חדה במהלך 12 החודשים שלאחר מכן, ואז נצפתה ירידה מתונה יותר. רמות הנוגדנים שנתיים עד שנתיים וחצי לאחר מתן מנת החיסון האחרונה אצל בנות ובנים שקיבלו 2 מנות היו בדרך כלל דומות,  או גדולות בהשוואה לרמות בקרב נשים צעירות שקיבלו 3 מנות כנגד כל סוגי .HPV רוב הבנים והילדות שקיבלו 2 מנות ונשים צעירות שקיבלו 3 מנות  נותרו עם בדיקות דם חיוביות לנוגדנים (Seropositive) שנתיים עד שנתיים וחצי לאחר מתן מנת החיסון האחרונה.

מסקנות: התגובה לחיסון התשע ערכי כנגד נגיף הפפילומה, על פי רמת נוגדנים, נמשכת לפחות שנתיים או  2.5 שנים לאחר מתן  המנה האחרונה בתוכנית  חיסונים  של 2 מנות   כנגד 9vHPV אצל בנות ובנים. בקרב שתי הקבוצות התגובה החיסונית שנוצרה על ידי  שתי מנות חיסון הניתנות בין 6 ל -12 חודשים זה מזה עשויה להספיק בכדי לגרום להגנה ברמה גבוהה עם יעילות מספקת לפחות שנתיים לאחר מתן המנה השנייה.