החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי
כנס 2020: וובינר מאוחדת 25.12.2020

הכנס אורגן על ידי החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני ביחד עם קופת חולים מאוחדת. הוא כלל שני נושאים עיקריים: 
1. עדכון מידע לגבי הכוונה של מנהל ארגון הבריאות העולמי להתגייסות גלובלית ל"אלימינציה" של סרטן צוואר הרחם.
2. תיאור ההשלכות של שיטת הסריקה החדשה בעזרת HPV.
אחרי כל הרצאה התקיים דיון ומענה לשאלות מקהל הצופים.
יושבי ראש הכנס: ד"ר יורם וולף,פרופ' יעקב בורנשטיין וד"ר עופר דוידי
בכנס השתתפו רופאי נשים ורופאי משפחה בקופת חולים מאוחדת, חברי החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני.