החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
ברכות לפרופ' בורנשטיין עם פרסום מחקר רב מרכזי

ברכות לפרופ' בורנשטיין עם פרסום מחקר רב מרכזי הכולל השוואה של שלוש שנים בין מתן שתי מנות ושלש מנות של החיסון התשע ערכי כנגד HPV. לתקציר המאמר