החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי
שלחו אלינו תקצירי מאמרים

נשמח להביא לידיעת חברי החברה ולהעלות לאתר תקצירי מאמרים שפרסמו.