החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור

ד"ר שגית ארבל אלון - רופאה בכירה, מרכז לבריאות האישה בית חולים הדסה עין-כרם, אחראית מרפאת צוואר הרחם

בריאות מינית בנשים המקיימות יחסי מין עם נשים הוא נושא שלא נחקר ונלמד דיו. מהמידע המוגבל הקיים עולה כי מצבן הבריאותי, נגישותן ומידת הפנייה לקבלת טיפול רפואי הולם של נשים לסביות וביסקסואליות נמוך בהשוואה לנשים הטרוסקסואליות.

לעתים קרובות מדי רופאים אחיות ועובדי מערכת הבריאות מניחים כי כל הנשים הפונות לטיפול הן הטרוסקסואליות, אלא אם כן נמסר במפורש אחרת. השאלות הנשאלות והשפה מכוונות לקהל הטרוסקסואלי, הנחה שיכולה להוביל לבדיקה ולטיפול בלתי הולמים.

נשים לסביות מתקשות יותר לפנות לקבלת עזרה רפואית לעומת הטרוסקסואליות, וממעטות באופן מובהק לפנות לביצוע בדיקת פאפ ובדיקת שד לעומת ביסקסואליות והטרוסקסואליות.

טעות רווחת היא שנשים המקיימות יחסים עם נשים הן קבוצה בסיכון נמוך ללקות במחלות המועברות ביחסי מין, כגון הרפס, כלמידיה, יבלות ויראליות, זיבה, הפטיטיס, וירוס הפפילומה האנושי ו-HIV. קיים קושי בליקוט המידע בעיקר בשל הקושי להגדיר את הקבוצות, אך מתוך המידע שנאסף הנחה זו שגויה. חוסר המודעות הן בקרב הנשים והן בקרב הרופאים לאפשרות זו גורמת לדחייה בפנייה לעזרה רפואית ולעתים להיעדר אבחנה.

לפני שנתיים וחצי נפתחה בבית החולים הדסה עין כרם מרפאה ייחודית, בין מרפאות ייחודיות אחרות, המופעלות זה כבר לנשים המקיימות יחסים עם נשים הפועלת למתן שירות הולם וידידותי לקבוצה זו.