החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
 • כללי:
  החברה תדון, תעודד מחקר והחלפת ידע ותתקין ניירות עמדה.
   
 • חברי החברה:
  החברה היא מולטידיסציפלינרית וכך נרשמה בהר"י, ובין חבריה נמנים רופאי נשים, מומחים למחלות זיהומיות, מומחים למחלות זיהומיות בילדים, רופאי משפחה, רופאי עור, אורולוגים, אפידמיולוגים, מומחי בריאות הציבור, אחיות, מיקרוביולוגים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ומטפלים מיניים.
   
 • מטופלים:
  החברה תדון בהשלכות זיהומים המועברים במגע מיני בגברים, נשים וטרנסג'נדרים, בגילאים שונים, כולל בילדים וילדות, מתבגרים ומתבגרות ובאוכלוסיות מיוחדות אחרות.
   
 • היקף נושאי דיון:
  החברה תעסוק באפידמיולוגיה של הזיהומים המועברים במגע מיני, סריקה, דרכי אבחון קליניות ומעבדתיות, טיפול ודרכי מניעה, וכן בדרכי העברה של המזהמים במגע מיני – בעיקר נרתיקי, אנלי, ואורלי. נדיר – העברה לילוד.
   
 • הגורמים:
  הגורמים למחלות אלו - יותר מ-30 חיידקים, נגיפים ופרזיטים, וביניהם: נגיפי הפפילומה, הרפס גניטלי, HIV, עגבת, כלמידיה, זיבה, מיקופלסמה גניטליום, טריכומונס ומזהמים נרתיקיים אחרים, נגיפי הפטיטיס B, C, D, מולוסקום, זיקה, כינמת הבושת, סקביאס ועוד.
   
 • חפיפת תחומים עם חברות מדעיות אחרות:
  חלק מהתחומים ומהגורמים למחלות נדונים גם על ידי חברות ואיגודים מדעיים אחרים. עם זאת יש יחוד בחברה הדנה בנושא מהבטיו השונים, במינים שונים ובמגוון גילאים, מצדדים שונים – אבחנה, מניעה מחקר וטיפול, ועל ידי מקצועות שונים – מדובר בחברה מולטידיסציפלינרית. עם זאת, החברה תקפיד לשתף נציגים מחברות מדעיות רלוונטיות בפעולותיה השונות.