החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
מיניות האישה במצבי חולי גניקולוגי

ד"ר ליאורה אברמוב, מנהלת המרפאה לטיפול מיני, ביה"ח ליס ליולדות, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי