החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
ההתמכרות שלו והכאב שלה: הצגת מקרים בטיפול המיני ודיון

גב' גילה ברונר – מנהלת השירות הסקסולוגי, המרכז לרפואה מינית, מחלקה אורולוגית, המרכז הרפואי ע"ש ח' שיבא, תל השומר