החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
מחלות נגיף ה-HPV

ד"ר אפרים סיגלר - מנהל שירות צוואר הרחם, מרכז רפואי כרמל ומחוז חיפה, שירותי בריאות כללית