החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי
For how long is the vaccine effective

Professor Elmar Joura - Primary investigator for the Phase III quadrivalent HPV Vaccine trial Department of Obstetrics and Gynecology, Division of G