החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
מדיניות הכללה של טכנולוגיות רפואיות בתוכנית המימון הציבורית - החיסון נגד HPV כדוגמה

ד"ר אורן שביט – פוסט דוקטורנט בכלכלת תרופות, האוניברסיטה העברית, ירושלים

אחד האתגרים הגדולים שבפניו ניצבים מקבלי ההחלטות במערכת הבריאות הוא בחירת הטיפול האיכותי ביותר במסגרת מגבלות תקציב ובתנאי אי-ודאות. החיסון נגד HPV הוא טכנולוגיה בריאותית חדשה, שעשויה למנוע תחלואה ותמותה הקשורות ב-HPV ובהן סרטן צוואר הרחם, מצבים טרום סרטניים, יבלות באיברי המין ועוד. עם זאת, נראה כי הוספת החיסון לתוכנית המימון הציבורית כרוכה בעלות ניכרת. הערכות עלות-תועלת שבוצעו במדינות שונות הראו כי מתן החיסון לבנות 12 שנים הוא כדאי. אמנם, השלכה מהערכות שבוצעו במדינות אחרות לישראל אינה ברורה מאליה, אולם "כלל אצבע" גורס כי המסקנה שהתקבלה ברוב ההערכות תהיה תקפה גם לישראל. בכל מקרה, התאמת מודל הערכה כלכלית למתאר מערכת הבריאות בישראל מתבצע בימים אלו.