החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
גברים בזנות בתל אביב: סקר ידע, עמדות והתנהגות

ד"ר זהר מור - רופא נפת רמלה, יועץ ראש שירותי בריאות הציבור לשחפת ואיידס; רופא מרפאת לוינסקי, משרד הבריאות