החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
פרקים לצפיה באקדמיה לזיהומים

7 פרקים פורסמו באקדמיה לזיהומים מיסודה של החברה. לקראת המשך ההקלטות אנא שלחו הצעות לנושאים ולמומחים שיתראיינו באקדמיה.