החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור

כנס החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות על ידי מגע מיני בשיתוף משרד הבריאות

הכנס מאורגן על ידי החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני ביחד עם האגף לאפידמיולוגיה, סיעוד בבריאות הציבור והמחלקה לאם וילד, שירותי בריאות הציבור משרד הבריאות.

מטרת הכנס: לעדכן מידע לגבי החיסון, ולהעלות את שיעור ההתחסנות, לאור ההכרזה של מנהל ארגון הבריאות העולמי להתגייסות גלובלית ל"אלימינציה" של סרטן צוואר הרחם, הכרוכה ביעד של 90% התחסנות. החיסון הוכרז על ידי WHO כחיסון בטוח ביותר. בישראל החיסון ניתן בשגרת החיסונים משנת 2013 לבנות, ומזה חמש שנים גם לבנים, בכיתה ח', בשתי מנות בהפרש של 6 חדשים בין המנות.

לתכנית הכנס