החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור

גב' יעל גור - עובדת סוציאלית, מנהלת מרפאת לוינסקי, לשכת הבריאות המחוזית, תל אביב