החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור

פרופ' יעקב בורנשטיין - מנהל האגף לבריאות האישה, בית החולים לגליל המערבי, נהריה; הטכניון - הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט, חיפה; יו"ר החברה הישראלית לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני

שני החיסונים הפרופילקטיים כנגד נגיפי HPV אושרו לשימוש ביותר מ-110 ארצות כל אחד, על סמך מחקרים שהוכיחו יעילות ובטיחות. לאחרונה פורסמו נתוני "סוף המחקר" של שני החיסונים. הסיבה לפרסום נוסף מאותו מחקר היא שכל מחקר פאזה 3 עובר שלש בחינות: אחת באמצעות "אנליזת ביניים" (Interim Analysis). בבחינה זו מופיעים בקבוצת האינבו תהליכים טרום-ממאירים או יבלות בשיעור שנקבע מראש; השנייה בתום שנתיים, והיא מכונה "אנליזה סופית" (Final Analysis); והשלישית כעבור פרק זמן נוסף, והיא מכונה "אנליזת סוף המחקר" (End of Study). בחינות אלו מצביעות על יעילות רבה מאוד של החיסון.

מאז 2007 ניתן החיסון הארבע-ערכי במסגרת תכנית החיסונים באוסטרליה. כעת מגיעים משם נתונים על ירידה בשיעור היבלות החרוטיות בגברים מאותם מחוזות שבהם ניתן החיסון, אף שהם עצמם לא קיבלו חיסון, וכמובן בנשים שקיבלו כבר את החיסון. מעבר לחשיבות במניעת תחלואה משמשת ירידה זו בהיארעות סמן ליעילות החיסון.

לאחר שעשרות מיליוני נשים בעולם התחסנו, התפרסמו תופעות לוואי מוקדמות ומאוחרות, שגרמו לחשש מפני רמת הבטיחות של החיסון. חשש זה הביא לכך שנשים נמנעו מלקבל את החיסון, ועקב כך עלול היה להיגרם להן נזק. דיווחים אלו נידונו על ידי המרכז לבקרת המחלות בארצות הברית, ונמצא שהחיסון בטוח ואין צורך להפסיק את הפצתו.

למרות הצלחתו של החיסון במחקרים, אחת הטענות הייתה כי אף שמיליוני בנות קיבלו כבר את החיסון, לא נצפתה עדיין ירידה בהיארעות סרטן צוואר הרחם. ברור שהירידה בהיארעות סרטן צוואר הרחם תופיע רק אחרי יותר מעשר שנים לאחר קבלת החיסון. עם זאת, לאחרונה דווח כבר על ירידה בשיעור ממצאים פתולוגיים בבדיקות סריקת צוואר הרחם בנשים שקיבלו את החיסון במסגרת תכנית החיסונים.

הושמעו גם טענות כי יש צורך ברמת נוגדנים גבוהה באופן קבוע בדם המתחסנת כדי לשמור על רמה טובה של הגנה. זאת בעוד שרמת הנוגדנים לנגיף HPV 18 יורדת באטיות בחלק מהמחוסנות. כנגד טענות אלו נמסר שהזרקת האנטיגן של הנגיף לנשים אלו הביאה לעלייה עצומה ברמת הנוגדנים, וכן שלא נצפתה עלייה בשיעור הופעת נגעים הקשורים בנגיפים ה"מכוסים" על ידי החיסון. מכאן שהזיכרון החיסוני נשמר גם כשרמת הנוגדנים ירדה.

מחקרים נוספים הראו כי יעילות החיסון היא מעבר למצופה: אף שידוע כי מדובר בחיסון מניעתי ולא בחיסון טיפולי, נמצא כי נשים שטופלו עקב ממצא טרום-ממאיר בצוואר הרחם או עקב יבלות, הראו ירידה משמעותית בשיעור ההישנות של המחלה אם קיבלו חיסון.

החיסון נמצא יעיל במניעת יבלות ובמצבים טרום-ממאירים בגברים וכן בנשים בכל קבוצות הגילים שנבדקו, גם מעל גיל 26.

לאחרונה התברר שנית, כי נגיפי הפפילומה גורמים לנגעים ממאירים גם בפה ובלוע, באנוס ובאברי המין החיצוניים ולא רק בצוואר הרחם. החיסון הארבע-ערכי נמצא כמגן מפני התפתחות נגעים אלו.

לאור זאת נראה כי התקוות שתלו בחיסון התממשו אף מעבר לציפיות.