החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור

ד"ר נדב דוידוביץ – יו"ר המרכז לחקר מדיניות בריאות בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות,אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע