החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
 • פרופ' יעקב בורנשטיין - יו"ר
 • ד"ר עופר דוידי - מזכיר
 • פרופ' יסמין מאור - גזברית

 

חברים (לפי א' ב'):

 • ד"ר אורלי גולדשטיק
 • ד"ר אדם גבע
 • ד"ר ביביאנה חזן
 • ד"ר גילת לבני
 • ד"ר יצחק לוי
 • פרופ' זהר מור
 • ד"ר ישראל צירולניקוב
 • יועץ: פרופ' ביל פישר