החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
התנהגות ומחלות מין בגברים המקיימים יחסי מין עם גברים בישראל

ד"ר זהר מור - מ"מ מנהל המחלקה לשחפת ואיידס, רופא מרפאת לוינסקי, משרד הבריאות

גברים המקיימים יחסי מין עם גברים (גממ"ג) נמצאים בסיכון גבוה להידבקות במחלות מין ובאיידס. לאחר הפוגה בהיארעות מחלות אלה בשנות השמונים, השתנתה המגמה ומאמצע שנות התשעים מסתמנת עלייה בהיארעותן בארצות מפותחות וגם בישראל. שינוי המגמה מיוחס בין השאר לתמורות באקלים החברתי בנוגע לקבלת הגממ"ג, לשימוש בסמים, להצלחת הטיפול האנטי-רטרוויראלי ולמגוון האפשרויות להיכרות ולהתאמת השותף המיני.

בהרצאה אסקור את ההיבטים האופייניים לישראל כפי שנמצא במספר מחקרי ידע לגבי עמדות והתנהגות, שביצעתי בשנים האחרונות בקרב גממ"ג באינטרנט ובאתרי בילוי, וכן מממצאי תחלואת הגממ"ג במרפאת לוינסקי. כל זאת על רקע ההבניות החברתיות המיוחדות לקהילה ההומוסקסואלית בחברה ההטרו-נורמטיבית, ובהתאם למאפיינים החברתיים וההתנהגותיים הכרוכים בנטילת סיכון ביחסי המין. ממחקרים אלה עולה כי זוהתה קבוצה של גממ"ג בעלת מאפיינים דמוגרפיים והתנהגותיים ייחודיים, הנוטלת סיכון גבוה ביחסי מין.

בהתבסס על הממצאים, מומלץ לנקוט אמצעים שונים לצמצום התחלואה, לרבות הנגשת קונדומים, התערבויות ממוקדות באתרי הבילוי וההיכרויות, בדיקות באתרים לא-רפואיים, הכשרת אנשי מקצוע לטיפול בגממ"ג, תמיכה בחולים ואיתור המגעים.