החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
אפידמיולוגיה של מחלות מין בישראל - עדכונים

ד"ר נדב דוידוביץ - המחלקה לניהול מערכות בריאות, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, בכל יום נדבקים בעולם כמיליון איש במחלה המועברת ביחסי מין. למחלות מין השלכות בריאותיות, חברתיות וכלכליות כבדות משקל. בהרצאה ייסקרו מגמות תחלואה במחלות מין השכיחות בעולם ובישראל. כמו כן, יוצגו תוכניות התערבות שונות בעולם ובישראל להתמודדות עם התופעה. ההרצאה תעסוק הן בהיבטים אפידמיולוגיים והן בהיבטים סוציולוגיים ואתיים של מחלות מין, מתוך הנחה כי רק גישה רב תחומית והוליסטית יכולה להביא להתמודדות נכונה עם התופעה.