החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
מין בזמן וסת: האם הוא גורם סיכון למחלות המועברות במגע מיני?

פרופ' שמואל לוריא - מרכז לבריאות האישה, שירותי בריאות כללית, בת ים; ממונה על מחקר, אגף נשים ויולדות, מרכז רפואי וולפסון, חולון; אוניברסיטת תל אביב