החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
Chlamydia & Gonorreha האם אלה מחלות משמעותיות בישראל?

פרופ' מיכאל דן - מנהל היחידה למחלות זיהומיות, בית החולים וולפסון, חולון.

שכיחותן בישראל של הזיבה ושל כלמידיה דומה לזאת שבמערב אירופה ובשתיהן ניכרת מגמת עלייה בהיארעות מאז תחילת העשור. העלייה בשיעורי הזיבה לוותה בעלייה חדה בעמידות לפלואורוקינולונים שאין להשתמש בהם יותר לטיפול אמפירי במחלה. הכלמידיה נותרה המחולל החיידקי הנפוץ ביותר של מחלת מין. האם השיפור באמצעי האבחון (PCR) והטיפול (מנה אחת של אזיתרומיצין) יסייע לצמצם את התפשטותה? האם הגישה החדשה של סריקת אוכלוסיות בסיכון גבוה היא הפתרון?