החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
מחלות המין בעידן המודרני

פרופ' מיכאל דן - מנהל היחידה למחלות זיהומיות, בית החולים וולפסון, חולון.

בדומה למחלות זיהומיות אחרות, המצאת התרופות האנטיביוטיות לא הכחידה את הזיהומים המועברים ביחסי מין אף כי תרמה לירידה משמעותית בשיעורי התחלואה, בעיקר בארצות המפותחות. גורמים חדשים, כגון מחלת האיידס, שינויים בהתנהגות המינית, ניוד אוכלוסיות והופעת עמידות של מחוללים לאנטיביוטיקה, הטביעו את חותמם על האפידמיולוגיה של מחלות מין שונות בשנות האלפיים. מנגד, ההתקדמות המתמדת של הביו-טכנולוגיה הרפואית תרמה לפיתוחם של אמצעי אבחון חדישים, תכשירים אנטיביוטיים משופרים וחיסונים יעילים. בהיבטים אלה נדון.