החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
כניסה למערכות מקוונות
המודול מיועד לחברים בלבד. אנא הקלד/י ת"ז: