החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
לוח כנסים ואירועים
איתור אירוע
חודש
שנה
נמצאו 1 כנסים ואירועים